Bewustwordings­sessies

Om toegankelijkheid eens goed onder de aandacht te brengen

Jullie willen in de organisatie aan de slag met digitale toegankelijkheid, maar je hebt moeite om de anderen mee te krijgen? Je loopt tegen opmerkingen aan als ‘waarom is dat allemaal nodig?’ of men gaat er vanuit dat het toch allemaal gewoon werkt? Veel mensen kunnen zich niet indenken hoe het is om moderne technologie te gebruiken als je leeft met een beperking of ze hebben geen idee welke vormen zo’n beperking allemaal kan hebben.

De bewustwordings-sessies zijn er op gericht om mensen in je organisatie meer inzicht te geven in deze situaties. Door kennis te delen en voorbeelden te behandelen probeer ik ze op weg te helpen naar meer begrip. Door middel van diverse simulaties kunnen we concrete situaties demonstreren. Ze gaan ontdekken dat digitale toegankelijkheid niet alleen gaat om mensen die blind zijn. Doel is dat ze zullen merken dat iedereen uiteindelijk baat heeft bij een toegankelijke website, inclusief zijzelf!

Voor deze bijeenkomsten bestaat de extra mogelijkheid om iemand uit de doelgroep praktisch aan de slag te zien gaan met jullie website(s). Zo maken we het nog concreter en heeft iedereen de gelegenheid vragen te stellen aan een ervaringsdeskundige.

Toegankelijkheid concreter maken?

Wil je digitale toegankelijkheid concreter maken binnen je organisatie? We gaan graag met je aan de slag om accessibility concreter te maken in je organisatie. 

Behoefte aan technische diepgang?

Ben je meer op zoek naar het vergroten van je technische kennis rond digitale toegankelijkheid en het bouwen van websites die voor iedereen bruikbaar zijn?