Quickscan Digitale Toegankelijkheid

Een snelle check op de grootste valkuilen

De quickscan van Toegankelijk Online is een basis onderzoek voor je website.

Binnen een afgesproken tijdsinvestering onderzoek ik een selectie belangrijke pagina's of een specifiek onderdeel van je website en leg de bevindingen vast. Deze bevindingen bespreken we daarna in een vervolggesprek.

Waarom een quickscan?

De quickscan is een handig middel om specifieke onderdelen te testen op digitale toegankelijkheid, bijvoorbeeld al tijdens het ontwikkelproces als onderdeel van je agile sprints.

De quickscan is ook bij uitstek geschikt als je een eerste inventarisatie wilt laten doen van je website(s). De resultaten kun je dan gebruiken om bijvoorbeeld:

  • De geconstateerde problemen op te lossen
  • Het rapport kan als afweging dienen in het besluit tot aanpassen of vernieuwen van een website.
  • Prioriteit te bepalen binnen je planning

Als, na het uitvoeren van een quickscan, besloten wordt toch een gehele audit te laten uitvoeren, kunnen de uitkomsten meegenomen worden tijdens de audit. Zo gaan we dubbele kosten en verloren tijd tegen.

Let op: Een quickscan mag je opnemen in je toegankelijkheidsverklaring, maar is niet voldoende om als compleet onderzoek mee te tellen en een toegankelijkheidsclaim op te baseren.

Een quickscan aanvragen?

Benieuwd of een quickscan een goede eerste stap voor jullie is? Ik bespreek graag de mogelijkheden.